( P r v n í c h )   1 0   l e t   Č e s k é   t e l e v i z e 1992
   Rada České televize
Jiří Grygar, předseda Rady ČT

(…) Prvním závažným úkolem Rady České televize bylo jmenování generálního ředitele České televize. Navzdory časové tísni se Rada rozhodla vypsat výběrové řízení, do něhož se přihlásilo 38 uchazečů. Proběhlo ve dvou kolech a skončilo 23. března 1992 jmenováním pana Iva Mathé.

Dalším ze základních úkolů Rady České televize bylo projednání Statutu České televize a jeho schválení 15. dubna 1992.

Od svého ustavení do konce roku 1992 měla Rada České televize 21 plenárních zasedání, uspořádala jednu tiskovou konferenci a setkání s vedením České televize. S novými řediteli a vedoucími pracovníky televizních studií v Brně a Ostravě jednala Rada na jejich pracovištích.


Jde o záležitosti, které budou výrazně ovlivňovat charakter nového českého státu a jeho směřování k demokracii.

V souvislosti s připravovanou transformací rozhlasového a televizního vysílání v České republice se Rada České televize zúčastnila řady jednání s představiteli ČNR, Rady Českého rozhlasu, Rady ČSFR pro rozhlasové a televizní vysílání, Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, zpravodajské redakce Československé televize aj. Při těchto jednáních prosazovala Rada České televize zavedení duálního systému (s možností vybírat si programy televizních stanic veřejnoprávních a soukromých) s tím, že programy veřejnoprávní televize by měly být šířeny na dvou samostatných celoplošných okruzích. Rada České televize je přesvědčena, že koordinované, vzájemně se doplňující vysílání na dvou okruzích umožní plnit v potřebné míře základní funkce veřejnoprávní televize - informovat, vzdělávat, vychovávat a kulturně bavit. (Komerční televize toto poslání nemá.) Jak to Rada České televize vyjádřila ve společném prohlášení s Radou Českého rozhlasu 14. října 1992, uvědomuje si čím dál tím jasněji, že jde o záležitosti, které budou výrazně ovlivňovat charakter nového českého státu a jeho směřování k demokracii. K tomu chce rada zaměřit svou činnost ještě soustavněji a důsledněji než dosud.

Ročenka České televize 1992

První rada České televize (od 1. 2. 1992 do 31. 1. 1997)

První Rada ČT byla zvolena Českou národní radou podle zákona ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi, ke dni 1. 2. 1992. Mandát rady vypršel 31. 1. 1997.

 
1992
1993
1994
1995–1997 (do 31.1.)
Karel Kühnl
právník a ekonom
předseda (do 23. 9.)
1. místopředseda (od 23. 9.)
1. místopředseda
2. 6. rezignoval na členství
   
Jiří Grygar
astrofyzik
1. místopředseda (do 23. 9.)
předseda (od 23. 9.)
předseda    
Jiří Zajíc
publicista, rozhlasový redaktor
2. místopředseda (od 23. 9.) místopředseda (od 2. 6.)
1. místop edseda (od 13. 10.)
  místopředseda
Karel Steigerwald
dramatikapublicista
  zvolen 13. 10.
2. místop edseda (od 13. 10.)
   
Leopold Hájíček
televizní žurnalista
    zvolen 9. 7.  
Petr Fleischmann
politolog
  15. 12. rezignoval na členství    
Jiří Růžička
psycholog
       
Vladimír Svoboda
akademický malíř
       
Jan Trefulka
spisovatel
       
František Trnka
hudební skladatel
       
Jaromír Zemina
historik výtvarného umění